Voor vragen en inlichtingen:

Info@
Veteranencafe
Alleman.nl

Klik op een foto voor een uitvergroting

Archief


ARCHIEF NIEUWS 2021
START VETERANENCAFÉ IN DRIELANDEN GESLAAGD

1e BIJEENKOMST IN HET VETERANENCAFÉ IN HARDERWIJK

INITIATIEF VOOR VETERANENCAFÉ IN DRIELANDEN

ARCHIEF ACTIVITEITEN 20212021

START VETERANENCAFÉ IN DRIELANDEN GESLAAGD

Drielanden

Op 27 oktober 2021 werd in Harderwijk een veteranencafé geopend. Het organisatieteam voor een veteranencafé in Drielanden, had bij de start niet op een dergelijk ongekend succes gerekend.

Initiatiefnemers, Sandra van Huffelen, Lex Schuijl, Otto Buttner, Roy Abels en Jody van Slooten/ Suzan Witteveen (Alleman) zagen dat hun inspanning met een prachtige opkomst werd beloond.


Initiatief

Het initiatief om veteranen; jong en oud en actief dienende militairen; burgers die bij Defensie hebben gewerkt of nog werken en inwoners zijn van Harderwijk en omgeving met elkaar in contact te brengen, was aangeslagen. Dit werd mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband te creëren tussen de werkgroep, Zorgdat en Grand Café Alleman. Tijdens de bijeenkomst werd er ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het kleine Veteranenmuseum, ingericht in Wijkontmoetingscentrum Drielanden om de uitgestalde documenten, boeken, albums, foto’s en attributen te bekijken.


Opkomst

Met een opkomst van ongeveer 50 veteranen was Alleman gezellig vol! Aanwezig waren onder meer brigadegeneraal Hoefsloot, locoburgemeester van Bijsteren, mevrouw Venema, directeur Zorgdat en de lokale pers. Sandra van Huffelen kondigde namens het organisatiecomité Veteranencafé Alleman, de sprekers aan.


Opening locoburgemeester

De opening werd verricht door locoburgemeester Bert van Bijsteren die refereerde aan de rol van Harderwijk als Hanzestad. “Iets waar de gemeente nog steeds trots op is en nog steeds duidelijk zichtbaar is. Zie de stadspoorten, de stadsmuur en de imposante oude gebouwen. Uiteindelijk werd de Hanzestad vanaf 1815 garnizoensstad en werden er soldaten opgeleid voor de koloniën. Vanaf 1844 heette het garnizoen het Koloniaal Werfdepot. De stad stroomde vol met mensen die zich aangetrokken voelden tot het koloniale leger en graag naar het Verre Oosten wilden. Harderwijk is al jaren geen garnizoensstad meer maar er wonen nog steeds veel oud-militairen.


Zij zijn opgegaan in de bevolking en je ziet ze terug in verenigingen en bij vele maatschappelijke activiteiten. Ook wonen er relatief veel veteranen, die vaak deel hebben genomen aan vredesmissies overal ter wereld. We zijn dan ook trots op onze veteranen en Alleman wordt nu een veteranencafé! Het is een plek om elkaar te ontmoeten en samen verhalen te delen. Maar ook een plek voor gezelligheid waarbij ook andere burgers welkom zijn! Vandaag is het de start van het veteranencafé Harderwijk! En, afsluitend: hulde aan de initiatiefnemers die veel energie in de opstart hebben gestoken!”


Brigadegeneraal Hoefsloot

Daarna krijgt generaal Hoefsloot het woord en begint met het uitspreken van de waardering en erkenning voor de huidige veteranen. “Ook zij krijgen gelukkig veel terug van de bevolking van Harderwijk. Zoals de mogelijkheden om de verhalen van en door de veteranen op de scholen te vertellen. Na een buitenlandse missie verlenen we hulp/ steun aan de veteranen die dit kenbaar maken.

Er is extra zorg/ aandacht voor veteranen die hun plek moeilijk kunnen vinden en kunnen dag en nacht terecht kunnen voor hulp in Doorn. En wat vandaag ook belangrijk is dat we elkaar weer kunnen ontmoeten!


Dit is dan ook een heel mooi initiatief in Harderwijk waar ik graag aan mee doe namens Defensie. Ik heb samen met Roy Abels in Kosovo gezeten. Roy brengt een boek daarover mee dat ik hier aan Sandra overhandig. Tevens komt er een tweede boek met de titel 75 jaar vrijheid, vol met verhalen van veteranen. Ik vind dit een fantastische middag en op naar de volgende ontmoeting hier in Harderwijk! “Dank u allen voor dit veteranencafé!”

Sandra meldt nog dat er naast de kleine expositie in het MFC De Bogen ook de buiten geparkeerde voertuigen, waaronder een pantserwielvoertuig, de Fennek, die uiteraard te bezichtigen zijn waarna ze het officiële gedeelte afsluit. Onder voorbehoud (Corona) staan de volgende data op de agenda.1e BIJEENKOMST IN HET VETERANENCAFÉ IN HARDERWIJK

Wij, als organisatieteam, zijn zeer opgetogen over het aantal veteranen en belangstellenden die zich, via een mail, hebben aangemeld voor de opening van het Veteranencafé Alleman op 27 oktober 2021.


Zij hebben de de navolgende mededeling ontvangen:

Geachte heer/ mevrouw,

Bedankt voor uw aanmelding om aanwezig te zijn bij de start van ons Veteranencafé in Grand Café Alleman aan het Triasplein 1 in Harderwijk.

U bent van harte welkom op woensdag 27 oktober vanaf 15.00 uur.


Om 15:30 uur is er een kort welkom door de organisatie waarna:

• De opening van dit Veteranencafé wordt gedaan door de Locoburgemeester van Harderwijk de heer Bert van Bijsteren.

• Direct na zijn openingswoord willen we het woord geven aan de directeur van het Nederlands Veteraneninstituut, Brigade-generaal der Rijdende Artillerie Paul Hoefsloot.

• En dan aansluitend een gezellig samenzijn.


U kunt ons makkelijk vinden omdat er dan die middag 3 voertuigen voor ons Veteranencafé Alleman zullen staan. Te weten 2 Jeeps en een Fennik. Op verzoek is het mogelijk om u gratis per Jeep te komen halen of wegbrengen naar uw woning in Harderwijk.

Dit dan per mail aanvragen via info@VeteranencafeAlleman.nl.


Verder is er voor onze bezoekers een klein Veteranenmuseum ingericht bij Zorgdat, op het Triasplein 9. Dat is 3 deuren verder bij Alleman. Ook daar bent u welkom.


Vergeet u niet uw QR-code of het juiste formulier mee te nemen anders kunt u helaas na de Corona-controle niet naar binnen bij Alleman! Mochten hierover nog vragen zijn, laat het ons weten.

Graag tot 27 oktober!

Met vriendelijke groet,

Het organisatieteam

Locoburgemeester van Harderwijk de heer Bert van BijsterenDirecteur van het Nederlands Veteraneninstituut, Brigade-generaal Paul Hoefsloot.

INITIATIEF VOOR VETERANENCAFÉ IN DRIELANDEN

Werkgroep

Een enthousiaste groep mensen met een veteranen achtergrond hebben het initiatief genomen om verschillende activiteiten voor de regionale veteranen te organiseren.


Doelstelling

Het initiatief heeft tot doel om alle veteranen; oud en actief dienende militairen; burgers die bij defensie hebben gewerkt of nog werken en inwoners zijn van Harderwijk en omgeving, met elkaar in contact te brengen. Dit samenwerkingsverband maakt het mogelijk dat deze mensen elkaar kunnen ontmoeten om de saamhorigheid te bevorderen, hun verhalen kwijt te kunnen en om de eventuele eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast wil de werkgroep ook allerlei interessante activiteiten organiseren om de bijeenkomsten nog interessanter te maken.


Veteranenmuseum

Tijdens de 1e bijeenkomst op 27 oktober is het mogelijk om het kleine veteranenmuseum, ingericht in Wijkontmoetingscentrum Drielanden van Zorgdat, gratis te bezoeken. Hier kan men de uitgestalde documenten, boeken, albums, foto’s en attributen bekijken.
NIEUWS

ARCHIEF


2023

2022

2021