Voor vragen en inlichtingen:

Info@
Veteranencafe
Alleman.nl

Klik op een foto voor een uitvergroting

DOELGROEP

Wel of niet actief dienende Veteranen, burgers en belangstellenden.


ONZE DOELSTELLINGEN

  • Het aanbieden van een ontmoetingsplek waar de doelgroep elkaar maandelijks kan ontmoeten.
  • Bestrijding mogelijke eenzaamheid onder de leden van deze doelgroep.
  • Samenwerking van de organisaties Zorgdat en Alleman en het organisatieteam.
  • Ons organisatieteam maakt geen onderscheid in krijgsmachtsonderdelen of uitzendgebied maar is er voor alle veteranen, actief en post-actief.
  • Tevens fungeert het organisatieteam als een volwaardig gesprekspartner en klankbord voor gemeentebestuur en haar medewerkers alsmede voor collega (veteranen) organisaties binnen Nederland.
  • Wij faciliteren elke laatste woensdag van de maand in Grand Café Alleman een Veteranencafé.
  • Het (doen) bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor de doelgroep in het algemeen en in de gemeente Harderwijk en omgeving in het bijzonder.
  • Het vergroten van de sociale cohesie tussen deze doelgroep binnen de gemeente Harderwijk en de lokale samenleving.
  • Het bevorderen van het onderlinge contact tussen deze doelgroep uit de gemeente Harderwijk, teneinde de collegiale ondersteuning aan hen -die dat behoeven- positief te beïnvloeden.
Doelstelling