Voor vragen en inlichtingen:

Info@
Veteranencafe
Alleman.nl

Klik op een foto voor een uitvergroting

DOELGROEP

Wel of niet actief dienende Veteranen, burgers en belangstellenden.


ONZE DOELSTELLINGEN

 • Het aanbieden van een ontmoetingsplek waar de doelgroep elkaar maandelijks kan ontmoeten.
 • Bestrijding mogelijke eenzaamheid onder de leden van deze doelgroep.
 • Samenwerking van de organisaties Zorgdat, Grand Café Alleman en de Stichting Veteranencafé Alleman.
 • Onze stichting maakt geen onderscheid in krijgsmachtsonderdelen of uitzendgebied maar is er voor alle veteranen, actief en post-actief.
 • Tevens fungeert de stichting als een volwaardig gesprekspartner en klankbord voor gemeentebestuur en haar medewerkers alsmede voor collega (veteranen) organisaties binnen Nederland.
 • Wij faciliteren elke laatste woensdag van de maand in Grand Café Alleman een Veteranencafé.
 • Een doel is belangenbehartiging van de veteranen in z’n algemeenheid, versterking van de onderlinge band en de binding met de reguliere samenleving.
 • Het (doen) bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor de doelgroep in het algemeen en in de gemeente Harderwijk en omgeving in het bijzonder.
 • Het vergroten van de sociale cohesie tussen deze doelgroep binnen de gemeente Harderwijk en de lokale samenleving.
 • Het bevorderen van het onderlinge contact tussen deze doelgroep uit de gemeente Harderwijk en omgeving, teneinde de collegiale ondersteuning aan hen die dat behoeven, positief te beïnvloeden.
 • Het vormgeven van maatschappelijke ondersteuning en contact.
  Activiteiten kunnen o.a. zijn het organiseren van bijeenkomsten.
  Op deze bijeenkomsten worden meestal gastsprekers uitgenodigd, die een lezing geven over een militair gerelateerd onderwerp.
 • Naast eigen bijeenkomsten wordt er ook samengewerkt met maatschappelijke instanties. Bij hulpvragen vanuit de doelgroep worden deze doorverwezen en/of begeleid naar deze instanties.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.Doelstelling