Voor vragen en inlichtingen:

Info@
Veteranencafe
Alleman.nl

Klik op een foto voor een uitvergroting

Links


Een (hyper)link of kop­pe­ling is een ver­wij­zing
naar een an­dere pa­gi­na, een an­de­re web­pa­gi­na,
facebook of een be­stand
Stichting Regionale Veteranendag Noord-west Veluwe

De Stichting heeft tot doel het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen door de samenleving en het verstevigen van de intermenselijke relaties tussen veteranen onderling.


Veteranen Platform

Het Veteranen Platform is namens haar lidorganisaties de belangenbehartiger van Nederlandse veteranen en hun relaties om erkenning en waardering te bevorderen en zorg te waarborgen.

Het stelt i.o.m. het Ministerie van Defensie het veteranenbeleid op.


Veteranen Mail

De Veteranendag Nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken en heet nu 'Veteranen Mail'. Ieder kwartaal stuurt het Nationaal Comité Veteranendag je een selectie van de interessantste verhalen, nieuws en actualiteiten over veteranen en Veteranendag.


Nederlands Veteraneninstituut

De medewerkers van het Nederlands Veteraneninstituut zetten zich dagelijks in voor veteranen, zodat veteranen vanuit de samenleving het respect en de dankbaarheid voelen die zij verdienen.

Klik hier voor een abonnement op de nieuwsbrief!


De Indische Harderwijkers

Tussen de jaren 1949 en 1965 kwamen er duizenden Indische Nederlanders uit het voormalige Nederlands-Indië naar Nederland.

De meeste van hen waren werkzaam geweest bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en konden een overstap ...


Welkom op de portal van Hulp voor Helden

Onze helden kozen bewust voor een beroep in dienst van onze vrijheid. Een beroep dat vaak gepaard gaat met eenzaamheid, onbegrip en soms een traumatische ervaring. Enkele duizenden Nederlandse veteranen kampen dagelijks met ernstige gevolgen ...


Welkom op de site van het Nederlands Artillerie Museum

De Historische Collectie Korps Veldartillerie, ook bekend als “het Artilleriemuseum”,  geeft een treffend beeld van de geschiedenis van het Wapen der Artillerie en in het bijzonder die van het Korps Veldartillerie (KVA). Het KVA is bij Koninklijk Besluit ...


Veteranen verhalen uit de NW-Veluwe.nl

Deze website bevat verhalen en belevenissen van zowel veteranen uit WOII, onder oorlogsomstandigheden, alsmede van veteranen die bijgedragen hebben aan missies in het kader van Vredesoperaties bij de handhaving van vrede en veiligheid op vele plaatsen in de wereld.


Stichting Pasar Malam Harderwijk

Wij heten u van harte welkom op de Pasar Malam Harderwijk in het weekend van 22 & 23 oktober 2022. Weet u dat Harderwijk al een lange Indische historie heeft! Al vanaf het jaar 1814 vertrokken vanuit Harderwijk 'kolonialen' naar het toenmalige Nederlands-Indië.


Appartementencomplex De Bogen

Aan het Triasplein en de Bazuindreef staat onze comfortabele locatie. Het is prettig wonen mede door de gezellige inloop, bijvoorbeeld in de omliggende restaurants. Andere faciliteiten in de directe nabijheid kunnen eraan bijdragen, dat u zelfstandig kunt blijven wonen.


Wijkontmoetingscentrum Drielanden

In het wijkontmoetingscentrum Drielanden, Triasplein 9, vinden allerlei activiteiten plaats voor jong en oud. Van handwerken voor jong en oud tot sporten voor ouderen. Ook kun je in het ontmoetingscentrum terecht voor een heerlijk kopje koffie ...


Uniek rouwvervoer Veteranen

Ze reageerde beladen: ”Dat zou mijn vader geweldig hebben gevonden.” We vonden het een eer om deze uitvaart te mogen verzorgen en kregen veel bedankjes voor het verzorgen van deze unieke en zeer persoonlijke manier van de laatste rit ...


Welkom bij de Stichting We Will Remember

In de Hanzestad Harderwijk, aan de rand van de Veluwe, gelegen aan het IJsselmeer, liggen op de begraafplaats Oostergaarde, 45 jonge mannen begraven die zijn gesneuveld bij het uitvoeren van hun plicht. Allen in dienst van de Royal Air Force, omgekomen ...