Voor vragen en inlichtingen:

Info@
Veteranencafe
Alleman.nl

Klik op een foto voor een uitvergroting

Wie zijn wij

Veteranencafé's zijn de redding voor oud-militairen: “Door erover te praten, gaat het beter”. In ons veteranencafé kunnen onder meer veteranen en oud-militairen bij elkaar komen. Om hun ervaringen te delen, maar ook om te kletsen over van alles en nog wat.


Met een treurige blik in zijn ogen kijkt één van de mannen naar de rouwkaart voor zich. Een van de veteranen is overleden.
“Maandag gaan we met zijn allen naar de uitvaart.

Wij begeleiden de kist om hem de laatste eer te bewijzen”.


De situatie geeft perfect weer hoe het Veteranencafé

in elkaar steekt: kameraadschap gaat voor alles.
131

VETERANEN
zijn aangesloten bij ons Veteranencafé

ONS TEAM BESTAAT UIT:

Sandra van Huffelen: Sandra@VeteranencafeAlleman.nl

Sandra is werkzaam bij Zorgdat en werkt als coördinatrice van het wijkontmoetingscentrum aan het Triasplein 9 in Harderwijk.

Van haar is ook het oorspronkelijk idee ontstaan om een ontmoetplek te creëren voor Veteranen, burgers en/of belangstellenden). Sandra is zelf ook een “jonge” veteraan. Zij heeft een uitzending gehad in Bosnië.


Sandra van Huffelen

Lex Schuijl: Lex@VeteranencafeAlleman.nl

In mijn diensttijd ben ik tweemaal op een vredesmissie uitgezonden geweest. De eerste keer was in 1995, in het uiteengevallen en verdeelde, voormalig Joegoslavië en de tweede keer in 2002 in het door etnisch geweld verscheurde Macedonië. Eind 2003 heb ik mijn militaire pet aan de kapstok gehangen.

Ik doe nu leuke dingen met NieuwsfLex.nl.Lex Schuijl

Roy Abels: Roy@VeteranencafeAlleman.nl

Ik ben geboren in Jakarta in 1955. In 1956 met mijn ouders naar Nederland gekomen op de Johan van Oldebarneveld. In 1976 in opleiding gegaan bij de Koninklijke Landmacht (KL) te Breda. Functies vervuld waaronder, commandant Onderhoudspeloton, Batterijcommandant bij de Artillerie, in de personeelssector (afd. Functietoewijzing) in Den Haag en tot slot mijn laatste van 3½ jaar bij een NATO hoofdkwartier in Madrid als Information Manager.

Twee uitzendingen meegemaakt: Bosnië–SFOR-3 en Kosovo–KFOR1. In 2011 de dienst verlaten en met functioneel leeftijd ontslag gegaan.Roy Abels

Otto Buttner: Otto@VeteranencafeAlleman.nl

Ik ben een persoon die altijd bezig wil zijn en na mijn VUT wilde ik nog iets voor mijzelf ondernemen. Ik ben in 2007 mijn eigen bedrijf begonnen, te weten OGB Design, als webdesigner. Ik ontwerp en beheer websites voor het Internet. Het bekleden van een functie in het team van de “Stichting Indische Harderwijkers” is eigenlijk één van de oorzaken waardoor ik kennis maakte met de vele veteranen. Na vragen om een eigen website voor veteranen is ook deze website hier het gevolg van.Otto Buttner

Jody

Ondersteuning vanuit het Veteranencafé Alleman door de dames

Jody van Slooten

en Suzan Witteveen

Suzan