Voor vragen en inlichtingen:

Info@
Veteranencafe
Alleman.nl

Klik op een foto voor een uitvergroting

Nieuws

BESTE  VETERANEN EN OUD GEDIENDEN,

We willen jullie bedanken dat we als zorgverleners mochten aansluiten bij de veteranenbijeenkomst in café Alleman van de bijeenkomst van 27 juli jl. We vonden het mooi en boeiend om te luisteren naar jullie ervaringen. We zijn op deze bijeenkomst verrast daar we zelf ook collega’s oud gedienden tegen zijn gekomen. En hebben de indruk dat jullie er zijn voor elkaar in de regio Harderwijk. Top!

Waardering en erkenning voor de Nieuw Guinea veteranen met wie (Willem) heeft gesproken (met een knipoog heren). We realiseren ons ook dat het niet is gelukt om bij een ieder even aan te haken. Maar hebben wel ervaren dat het zinvol is geweest om vanuit de zorg kant een keer aan te sluiten. De vragen die er zijn gesteld zijn beantwoord of worden nog opgepakt.


Alvast een goed zomerverlof en tot ziens!

Bij jullie wel bekend maar tot slot nog het algemeen nummer van het Nederlands Veteraneninstituut welke 24/7 bereikbaar is voor vragen of informatie. (088) 334 0050.


Wilma Gardenbroek zorgcoördinator NLVI

Willem Wittenrood & Maria Donk Veteranenbedrijfsmaatschappelijkwerker NLVI


OPENING VAN EEN WITTE ANJER PERKJE IN HARDERWIJK

De Gemeente Harderwijk wil graag haar respect en waardering tonen voor de veteranen in Harderwijk en Hierden. In samenwerking met Rik van Velzen en Maarten van Panhuis namens de Stichting Regionale veteranendag Noord-West Veluwe, heeft de gemeente Harderwijk een witte anjer perkje aangelegd aan de Vitringasingel. De witte Anjer is het nationale symbool voor erkenning en waardering voor de Nederlandse veteraan.


Op vrijdag 17 juni opent Burgemeester Van Schaik het perkje. U bent van harte uitgenodigd om bij deze officiële opening aanwezig te zijn, aan de Vitringasingel (bij het oude scheepskanon).


Programma:

11:15 uur inloop

11:30 uur officiële opening

11:45 uur kopje koffie bij café de Belofte

12:15 uur einde


We hopen u te zien op 17 juni.


VETERANENCAFÉ ALLEMAN

Op woensdag 25 mei was er weer een bijeenkomst in het veteranencafé Alleman in Drielanden. Wat een opkomst en wat een enthousiasme en wat is het weer een geweldige middag geweest.

En dat niet alleen, opvallend dat veel partners van veteranen waren meegekomen.


Iedere maand komen onze veteranen bij elkaar en wordt er een invulling aan de middag gegeven. Dit kan zijn een lezing over een uitzending, militaire informatie en zoals deze middag een muzikale invulling.


Deze middag stond dus in het teken van muziek. Wij allen werden getrakteerd op een optreden van Qua Patet Orbis, een groot koor van oud-mariniers (COM Noord Veluwe). In de pauzes en tijdens het eten veel met veteranen gesproken. Het was een fijne middag. Veel lof voor het personeel van Grand Café Alleman. Voor de bediening, het eten, maar zeker ook hun muzikale bijdrage …


Kijk HIER
voor een
kleine
foto reportage

100 JAAR VETERAAN BOB BISSCHOP (20-04-2022)

De geleden strijd was enorm

Het was echt een ware storm

Toch mocht hij met doelen en streven

Naar zijn 100 jaar, gelukkig toeleven


Veel heeft hij ons verteld

Maar “meer” ook niet vermeld

Wij kunnen dit alles lezen en beleven

Dit is het, al het streven


Veel versiering is bij zijn woning aangebracht

Met ballonen in al hun pracht

Dit alles in het geheim

Dat maakt het feest oh zo fijn


De burgemeester kwam ook even langs

Hij is dus die lange Frans

Een woordje heeft hij altijd klaar

Dit is vanuit de Gemeente een lovend gebaar


Kijk hier voor een foto reportage

Kijk hier voor het nieuws in de media


REGIONALE VETERANENDAG ZEEWOLDE 2022

Wij willen jou als veteraan van harte uitnodigen op 18 juni op onze Regionale Veteranendag in de Gemeente Zeewolde. Onder het genot van een voortreffelijke lunch en een live orkest kunnen de veteranen elkaar ontmoeten en gaan we er een onvergetelijke dag van maken!


Let op: Alleen veteranen woonachtig in de Gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk en Zeewolde kunnen aan deze regionale veteranendag deelnemen. Als u zich registreert dient u ook een E-ticket te reserveren voor de personen die u meeneemt.


U dient zich hier te registreren a.u.b.


Datum en tijd:

Zaterdag 18 juni 2022, tussen 09:00 - 16:00 uur

Locatie:

Raadhuisplein - Raadhuisplein 1 - 3891 AR  Zeewolde


START VETERANENCAFÉ IN DRIELANDEN GESLAAGD

Drielanden

Op 27 oktober jl. werd in Harderwijk een veteranencafé geopend. Het organisatieteam voor een veteranencafé in Drielanden, had bij de start niet op een dergelijk ongekend succes gerekend.

Initiatiefnemers, Sandra van Huffelen, Lex Schuijl, Otto Buttner, Roy Abels en Jody van Slooten/ Suzan Witteveen (Alleman) zagen dat hun inspanning met een prachtige opkomst werd beloond.


Initiatief

Het initiatief om veteranen; jong en oud en actief dienende militairen; burgers die bij Defensie hebben gewerkt of nog werken en inwoners zijn van Harderwijk en omgeving met elkaar in contact te brengen, was aangeslagen. Dit werd mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband te creëren tussen de werkgroep, Zorgdat en Grand Café Alleman. Tijdens de bijeenkomst werd er ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het kleine Veteranenmuseum, ingericht in Wijkontmoetingscentrum Drielanden om de uitgestalde documenten, boeken, albums, foto’s en attributen te bekijken.


Opkomst

Met een opkomst van ongeveer 50 veteranen was Alleman gezellig vol! Aanwezig waren onder meer brigadegeneraal Hoefsloot, locoburgemeester van Bijsteren, mevrouw Venema, directeur Zorgdat en de lokale pers. Sandra van Huffelen kondigde namens het organisatiecomité Veteranencafé Alleman, de sprekers aan.


Opening locoburgemeester

De opening werd verricht door locoburgemeester Bert van Bijsteren die refereerde aan de rol van Harderwijk als Hanzestad. “Iets waar de gemeente nog steeds trots op is en nog steeds duidelijk zichtbaar is. Zie de stadspoorten, de stadsmuur en de imposante oude gebouwen. Uiteindelijk werd de Hanzestad vanaf 1815 garnizoensstad en werden er soldaten opgeleid voor de koloniën. Vanaf 1844 heette het garnizoen het Koloniaal Werfdepot. De stad stroomde vol met mensen die zich aangetrokken voelden tot het koloniale leger en graag naar het Verre Oosten wilden. Harderwijk is al jaren geen garnizoensstad meer maar er wonen nog steeds veel oud-militairen.


Zij zijn opgegaan in de bevolking en je ziet ze terug in verenigingen en bij vele maatschappelijke activiteiten. Ook wonen er relatief veel veteranen, die vaak deel hebben genomen aan vredesmissies overal ter wereld. We zijn dan ook trots op onze veteranen en Alleman wordt nu een veteranencafé! Het is een plek om elkaar te ontmoeten en samen verhalen te delen. Maar ook een plek voor gezelligheid waarbij ook andere burgers welkom zijn! Vandaag is het de start van het veteranencafé Harderwijk! En, afsluitend: hulde aan de initiatiefnemers die veel energie in de opstart hebben gestoken!”


Brigadegeneraal Hoefsloot

Daarna krijgt generaal Hoefsloot het woord en begint met het uitspreken van de waardering en erkenning voor de huidige veteranen. “Ook zij krijgen gelukkig veel terug van de bevolking van Harderwijk. Zoals de mogelijkheden om de verhalen van en door de veteranen op de scholen te vertellen. Na een buitenlandse missie verlenen we hulp/ steun aan de veteranen die dit kenbaar maken.

Er is extra zorg/ aandacht voor veteranen die hun plek moeilijk kunnen vinden en kunnen dag en nacht terecht kunnen voor hulp in Doorn. En wat vandaag ook belangrijk is dat we elkaar weer kunnen ontmoeten!


Dit is dan ook een heel mooi initiatief in Harderwijk waar ik graag aan mee doe namens Defensie. Ik heb samen met Roy Abels in Kosovo gezeten. Roy brengt een boek daarover mee dat ik hier aan Sandra overhandig. Tevens komt er een tweede boek met de titel 75 jaar vrijheid, vol met verhalen van veteranen. Ik vind dit een fantastische middag en op naar de volgende ontmoeting hier in Harderwijk! “Dank u allen voor dit veteranencafé!”

Sandra meldt nog dat er naast de kleine expositie in het MFC De Bogen ook de buiten geparkeerde voertuigen, waaronder een pantserwielvoertuig, de Fennek, die uiteraard te bezichtigen zijn waarna ze het officiële gedeelte afsluit. Onder voorbehoud (Corona) staan de volgende data op de agenda.1e BIJEENKOMST IN HET VETERANENCAFÉ IN HARDERWIJK

Wij, als organisatieteam, zijn zeer opgetogen over het aantal veteranen en belangstellenden die zich, via een mail, hebben aangemeld voor de opening van het Veteranencafé Alleman op 27 oktober a.s.


Zij hebben de de navolgende mededeling ontvangen:

Geachte heer/ mevrouw,

Bedankt voor uw aanmelding om aanwezig te zijn bij de start van ons Veteranencafé in Grand Café Alleman aan het Triasplein 1 in Harderwijk.

U bent van harte welkom op woensdag 27 oktober vanaf 15.00 uur.


Om 15.30 uur is er een kort welkom door de organisatie waarna:

• De opening van dit Veteranencafé wordt gedaan door de Locoburgemeester van Harderwijk de heer Bert van Bijsteren.

• Direct na zijn openingswoord willen we het woord geven aan de directeur van het Nederlands Veteraneninstituut, Brigade-generaal der Rijdende Artillerie Paul Hoefsloot.

• En dan aansluitend een gezellig samenzijn.


U kunt ons makkelijk vinden omdat er dan die middag 3 voertuigen voor ons Veteranencafé Alleman zullen staan. Te weten 2 Jeeps en een Fennik. Op verzoek is het mogelijk om u gratis per Jeep te komen halen of wegbrengen naar uw woning in Harderwijk.

Dit dan per mail aanvragen via info@VeteranencafeAlleman.nl.


Verder is er voor onze bezoekers een klein Veteranenmuseum ingericht bij Zorgdat, op het Triasplein 9. Dat is 3 deuren verder bij Alleman. Ook daar bent u welkom.


Vergeet u niet uw QR-code of het juiste formulier mee te nemen anders kunt u helaas na de Corona-controle niet naar binnen bij Alleman! Mochten hierover nog vragen zijn, laat het ons weten.

Graag tot 27 oktober!

Met vriendelijke groet,

Het organisatieteam
Locoburgemeester van Harderwijk de heer Bert van BijsterenDirecteur van het Nederlands Veteraneninstituut, Brigade-generaal Paul Hoefsloot.

INITIATIEF VOOR VETERANENCAFÉ IN DRIELANDEN

Werkgroep

Een enthousiaste groep mensen met een veteranen achtergrond hebben het initiatief genomen om verschillende activiteiten voor de regionale veteranen te organiseren.


Doelstelling

Het initiatief heeft tot doel om alle veteranen; oud en actief dienende militairen; burgers die bij defensie hebben gewerkt of nog werken en inwoners zijn van Harderwijk en omgeving, met elkaar in contact te brengen. Dit samenwerkingsverband maakt het mogelijk dat deze mensen elkaar kunnen ontmoeten om de saamhorigheid te bevorderen, hun verhalen kwijt te kunnen en om de eventuele eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast wil de werkgroep ook allerlei interessante activiteiten organiseren om de bijeenkomsten nog interessanter te maken.


Veteranenmuseum

Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk om het kleine veteranenmuseum, ingericht in Wijkontmoetingscentrum Drielanden van Zorgdat, gratis te bezoeken. Hier kan men de uitgestalde documenten, boeken, albums, foto’s en attributen bekijken.

De bedoeling is om dit elke laatste woensdag van de maand, van 15.00 – 18.00 uur te laten plaatsvinden.


Wilt u een bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan wel tijdig aan via info@veteranencafealleman.nl, want vol is vol. Uiteraard hopen wij u dan te mogen begroeten.